ขึ้นบรรทัดใหม่หัวข้อย่อย Bullet ในขั้นตอนเดียวด้วย Shift + Enter