ขีดเส้นใต้ข้อความแบบจุดไข่ปลาพร้อมสี


 การขีดเส้นใต้ข้อความนั้นโดยทั่วไปจะเป็นเส้นขีดทึบสีดำ แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเส้นใต้ให้เป็นรูปแบบอื่นๆ เช่นเส้นไข่ปลา และใส่สีลงไปโดยเฉพาะสีเท่า หรือสีอ่อนๆ  เราสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เปลี่ยนจาการกดปุ่ม U หรือ Ctrl + U มาเป็นกดปุ่มด้านข้างตัว U เพื่อใส่รุปแบบเส้นแบบใหม่ และใส่สีได้จากเมนูนี้ ถ้ายังไม่เห็นภาพ ไปดูภาพวิธีการขีดเส้นใต้ไข่ปลาพร้อมสีได้เลยครับ

1.เลือกข้อความที่ต้องการขีดเส้นใต้ไข่ปลาทั้งหมด
2.คลิ้กที่เมนู Home
3.จากเดิมที่ขีดเส้นใต้ด้วยปุ่ม U ให้คลิ้กท่ปุ่มลูกสรด้านข้างตัว U แทนเพื่อเปิดเมนูดังรูป
4.คลิ้กเลือกเส้นจุดไข่ปลาในแบบที่ต้องการ
5.จากนั้นเมื่อขีดเส้นใต้ไข่ปลาแล้วก็เข้ามาที่เมนูอีกครั้งแล้วคลิ้กเลือก Underlin Color

—– ผลลัพธ์ก็คือเราสามารถขีดเส้นใตแบบไข่ปลาได้ โดยที่สีของเส้นไข่ปลานั้นก็จะเปลี่ยนไปตามที่ได้เลือกไว้ ซึ่งหากเปลี่ยนสีตัวอักษรก็จะไม่มีผลกับสีของเส้นใข่ปลานี้ ใครที่ทำฟอร์มบ่อยๆ และต้องขีดเส้นไข่ปลาใต้ข้อความก็ใช้วิธีที่แนะนำไปนี้ได้เลยครับ ——

Advertisement