โคลนข้อความให้เปลี่ยนตามต้นฉบับโดยอัตโนมัติด้วย Link Here


การคัดลอกข้อความแล้วางในตำแหน่งอื่น หากข้อความต้นฉลับเปลี่ยนแปลงข้อความที่คัดลอกไปวางนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่หากต้องการให้ข้อความที่คัดลอกไปวางนั้นเปลี่นแปลงตามข้อความต้นฉบับสามารถทำได้ด้วยการเลือกข้อความนั้นแล้วคลิ้กเมาส์ขวาลากไปตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นคลิ้กที่เมนู Link here ส่วนวิธีดูภาพอธิบายได้เลยครับ

1.เลือกข้อความที่ต้องการโคลน
2.จากนั้นคลิ้กเมาส์ขวาค้างไว้
3.แล้วลากข้อความมาตรงตำแหน่งที่ต้องการวาง
4.เมื่อปรากฏเมนู ให้คลิ้กเลือก Link Here ก็จะได้ข้อความที่ถูกโคลนวางในตำแหน่งนั้นทันที

1.หากลองแก้ไขข้อความต้นฉบับ
2.ข้อความที่ใช้ Link Here โคลนก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

—— จะเห็นว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขข้อความต้นฉบับเพียงจุดเดียว แต่ข้อความที่โคลนด้วย Link Here ก็จะเปลี่ยนเหมือนต้นฉบับทั้งหมดโดยอัตโนมัติ จึงเหมาะสำหรับข้อความที่ใช้บ่อยๆ ในเอกสารและมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เทคนิคนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการแก้ไขได้หลายเท่าตัวเลยครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูครับ —–

Advertisement