ใส่เว็บลิงก์ใน PowerPoint ไม่ให้มีผลกระทบกับสไตล์ข้อความ


 โดยปกติแล้ว หากมีการใส่ HyperLinks ลงไปในข้อความใด ข้อความนั้นก็จะเปลี่ยนสีและมีขีดเส้นใต้ และหากคลิ้กก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่น ซึ่งทำสีไม่เป็นไปเหมือนที่ตั้งใจไว้ แต่เรามีวิธีเด็ดๆ ที่จะทำให้ชี้ไปที่ข้อความแล้วกดเว็บลิงก์นั้นได้ โดยที่ข้อความไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ทำอย่างไรนั้นมาติดตามได้ที่บทความนี้ได้เลยครับ

1.สร้างกล้องข้อความเพื่อใส่ข้อความ
2.พิมพ์ข้อความลงไปในกล่องข้อความ

1.คลิ้กที่ Insert
2.จากนั้นคลิ้กที่ Shapes
3.คลิ้กที่กล่องสี่เหลี่ยม Rectangle
4.วาดกล่องสี่เหลี่ยมให้พอดีกับข้อความ

1.คลิ้กที่กล่องสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น
2.คลิ้กทีเมนู Insert
3.คลิ้กที่ปุ่ม Links
4.คลิ้กที่ Hyperlink
5.ใส่ URL ในหน้าต่าง Insert Hyperlink
6.กดปุ่ม OK

1.คลิ้กที่เมนู Format
2.คลิ้กที่ปุ่ม Shape Fill
3.คลิ้กที่เมนู More Fill Colors…
4.คลิ้กเลือกสีขาว
5.ใส่ค่าโปรงใส 99%
6.กดปุ่ม OK

1.คลิ้กปุ่ม Shape Outline
2.คลิ้กที่เมนู No Outline
3.กล่องสี่เหลี่ยมก็จะโปรงใส

ผลลัพธ์

—– เมื่อนำเสนอโดยกด F5 เวลาคลิ้กที่ข้อความก็สามารถกดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ใส่ใน Hyperlink ได้ทันที โดยที่ข้อความก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะลิงก์นั้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่โปร่งแสงนั้นเองครับ วิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับการปรับแต่ตัวอักษรให้วุ่นวาย ใครกำลังเจอปัญหา Hyperlink แบบนี้ลองเอาไปใช้แก้ปัญหาดูครับ —–

Advertisement