ปรับหน้าเอกสาร Word ให้เป็นแนวนอน


ปกติแล้วเอกสารใน Word จะเป็นแนวตั้ง แต่ในบางครั้งที่ต้องวางเอกสารในแนวนอน โดยเฉพาะการใส่แผนผังหรือรูปที่มีความยาวมากๆ ดังนั้นก็ต้องมีการปรับให้เอกสารเป็นแนวนอน ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ดังนี้ครับ

1.เปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมาจะเห็นว่าเอกสารเป็นแนวตั้ง
2.คลิ้กที่เมนู Page Layout
3.คลิ้กที่ปุ่ม Orientation
4.คลิ้กที่ปุ่ม Landscape ในกรณีทีึ่กลับเป็นแนวตั้งให้คลิ้กที่ปุ่ม Portrait

ผลลัพธ์

—– ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนแนวเอกสารให้เป็นแนวนอนได้แล้วครับ —–

Advertisement