Updates from พฤษภาคม, 2011 Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • EZOffice 18:29 on May 21, 2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  แยกโทนสีตามค่าที่แตกต่างด้วย Colors Scales 

     การใส่สีพื้นหลังให้กับ Cell ตามเงื่อนไขของค่าที่แตกต่างกันนั้น ช่วยให้เราเปรียบเทียบค่าได้โดยไม่จำเป็นต้องดูจำนวนแต่ให้ดูโทนสีแทน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้การมองภาพรวมนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น และวิธีการที่กล่าวมานั้นคือ Colors Scales ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ (More …)
  โฆษณา
   
 • EZOffice 15:50 on May 21, 2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ใส่แถบสีใน Cell ให้ดูง่ายด้วย Data Bars 

     การทำงานกับตัวเลขสำหรับ Excel นั้นไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปกว่านี้แล้ว แต่ในบางครั้ง ตัวเลขที่มากมายอาจทำให้คุณมองภาพโดยรวมได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นการใช้สีสันเข้ามาช่วยจึงทำให้เอกสารที่เต็มไปด้วยตัวเลขดูได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถกำหนด Style ของ Cell ให้แสดงแถบสีตามค่าที่อยู่ใน Cell นั้นๆ และยังสามารถเปรียบเทียบค่ามากน้อยกับ Cell ที่ใช้ Sytle เดียวกัน และแถบสีที่กล่าวมาเรียกว่า Data Bar (More …)
   
 • EZOffice 12:09 on May 21, 2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  Key Tips คีย์เดียวก็สั่งงานได้ไม่ต้องใช้เมาส์ 

   การสั่งงานใน MS Office ส่วนใหญ่ก็จะใช้เมาส์คลิ้กเมนูหรือปุ่ม และบางครั้งก็ใช้ปุ่ม Ctrl + กับคีย์ต่างๆ เพื่อสั่งงาน แต่ก็ต้องจดจำคีย์ลัด แต่สำหรับ MS Office 2007 ได้เพิ่มความสามารถที่เรียกว่า Key Tips ซึ่งจะแสดงตัวอักษรกำกับที่เมนูใน Ribbon ทำให้ไม่ต้องจำคีย์ลัด เพียงแค่กด Alt 1 ครั้ง ก็จะแสดงคีย์ตัวอักษร แล้วก็กดคีย์ลัดแค่ 1 ครั้งก็เข้าเมนูหรือคำสั่งที่ต้องการได้แล้วครับ  (More …)
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก